Profil

Profil (1) | » Sekapur Sirih « (1)


                          

            Yang Dipertua
      Majlis Guru Besar (MGB) Negeri Johor

      

    "Waktu petang tebang buluh,
         Petik mempelam untuk tamu;
Lagi terang lagi bersuluh,
      Itulah resam mencari ilmu."

    

      Terima kasih kerana sudi melayari laman web ini. Pembinaan laman web ini adalah hasil kerjasama penuh daripada semua Guru Besar dalam Majlis Guru Besar (MGB) Negeri Johor ini.

      MGB Negeri Johor sangat berharap semoga laman web utama MGB negeri ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dan penting kepada semua sekolah di negeri ini.

      Pembinaan laman web ini adalah selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran untuk mencapai matlamat memanfaatkan perkembangan dunia ICT dalam arus pendidikan perdana di negara ini. Oleh yang demikian, MGB Negeri Johor berharap semoga usaha murni ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang mengunjungi laman web ini.

      Sekian, terima kasih.

Abdul Jalil bin Salim,
Yang Dipertua,
Majlis Guru Besar (MGB)
Negeri Johor.